Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Subministre d'un vehicle patrulla per a la Policia Local"

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat