Juliol 18, 2024

ajuntamentdaltvila

"Subministre i instal·lació de punts de recàrrega elèctrica per a vehicles al municipi d'Eivissa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat