Juny 20, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 1/09 C

“Centre artesanal de Sa Pedrera al barri de Sa Penya”.

Adjudicació definitiva a l’entitat:
COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, SAU
Per un import de:
Sis-cents vuitanta-sis mil quaranta-set euros amb setze cèntims (686.047,16 €)
- IVA cent nou mil set-cents seixanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims (109.767,55 €)
- Sent un total de set-cents noranta-cinc mil vuit-cents catorze euros amb setanta-un cèntims (795.814,71 €)
Data difusió: 28/07/2009
 


------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, S.A.
Import:  sis-cents vuitanta-sis mil quaranta-set euros amb setze cèntims (686.047,16 €)
IVA: cent nou mil set-cents seixanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims (109.767,55 €)
Preu total: set-cents noranta-cinc mil vuit-cents catorze euros amb setanta-un cèntims (795.814,71 €)

---------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: El preu
Termini de presentació d’ofertes: fins 20 de maig de 2009
El projecte es troba a disposició dels interessats a la copisteria Copión (Avda. Isidoro Macabich, 22 Telef: (971) 194236
Data de difusió: 07.05.2009

Enllaç al Plec administratiu

Exp. Núm. 2/11 C

"Dotació de la il.luminació del Museu d'art contemporani (MACE)"

Data formalització contracte: 4 de maig de 2011
Data difusió: 13 de maig de 2011

Llegeix més...