Mai 26, 2024

ajuntamentdaltvila

Amb l'objectiu de complir amb les competències pròpies en matèria d'educació, l'Ajuntament d'Eivissa disposa d'una comissió tècnica de conservació de centres escolars, que està formada pel responsable del servei d'Educació, una arquitecta tècnica, un enginyer tècnic i un administratiu. La seva funció és la coordinació i execució de les accions de manteniment i conservació dels centres escolars.

A més, cada col·legi compta amb un auxiliar municipal de serveis (en total hi ha 9 bidells) a jornada completa, que són els encarregats de realitzar petites reparacions, manteniment d'instal·lacions i vigilància, a més d'un oficial de primera. A aquests professionals s’uneixen també les operàries municipals de neteja que sumen un total de 15 treballadores.

Amb tot això, el consistori realitza anualment obres de manteniment que durant el 2015 van suposar una inversió de prop de 750.000 euros.