Març 18, 2018

ajuntamentdaltvila

Concessió de les parades de venda de productes alimentaris i artesans de les Pitiüses al Mercat Eivissa Medieval 2018

De conformitat amb la modificació de les Bases reguladores per a la concessió de parades de venda de productes artesans i alimentaris de les Illes Pitiüses en el Mercat Eivissa Medieval 2018, per la qual es modifiquen les dades del període de sol.licitud de parada al Mercat Eivissa Medieval 2018.

Eivissa medieval1. Termini de presentació de sol.licituds: del dia 8 al 21 de març de 2018.
2. Lloc de presentació: en les oficines municipals del carrer Canaries n.º 35 (SAC) i en plaça Espanya n.º 1.
L’imprès oficial de sol.licitud s’haurà de formalitzar i presentar juntament amb la documentació requerida dins un sobre tancat.
Les persones interessades amb certificat digital es poden inscriure també a http://eivissa.sedelectronica.es:

Enllaç a:
· Tràmit a la seu electrònica
· Bases en pdf