Desembre 03, 2023
perfil del contractant
Eivissa neta!
Tràmits online

Notícies

Agenda cultural, esportiva i d'activitats

Portal web de l'Ajuntament d'Eivissa

Amb motiu de les obres de reparació dels carrers de Pere Tur i Joan Roman, a Dalt Vila, es prohibeix:
- L’estacionament i circulació de vehicles des de les 07.00 h del dimecres dia 4 de maig fins a les 07.00 h del dilluns dia 9 de maig.
- L’estacionament de vehicles a l’aparcament inferior des Soto, des de les 15.00 h del dimarts dia 3 de maig fins al 16 de maig a les 14.00 h, excepte per als vehicles autoritzats.
- L’estacionament de vehicles a l’aparcament superior del parc Reina Sofia, des de les 17.00 h del dimarts dia 3 de maig fins al 16 de maig a les 14.00 h, excepte per als vehicles autoritzats.

Eivissa
L'alcalde, Rafael Ruiz González