Desembre 07, 2019

ajuntamentdaltvila

Amb motiu de les tasques de neteja especial que es durà a terme al barri de Cas Serres, el proper divendres dia 25 de gener entre les 07.00 i les 14.00 h, es prohibeix l’estacionament i la circulació de vehicles des de les 07.00 h del dia esmentat
fins a les 14.00 h als següents carrers:
· Carrer de Josep Tur i Llaneras.
· Carrer d’Antoni María Alcover.

Neteja 25 gener

Amb motiu de les tasques de neteja especial que es durà a terme al barri de Cas Serres, el proper dissabte dia 26 de gener entre les 07.00 i les 14.00 h, es prohibeix l’estacionament i la circulació de vehicles des de les 07.00 h del dia esmentat

fins a les 14.00 h als següents carrers:
· Carrer de Cosme Vidal Llàser.
· Carrer del Músic Fermí Marí (fins encreuament amb carrer Jacint Aquenza)
· Carrer de Felip Curtois i Valls (calçada nort).
 Neteja 26 gener