Març 18, 2018

ajuntamentdaltvila

Amb motiu de les obres de millora de l’empedrat del carrer de ses Verdures i de Manuel Sorà, que es realitzaran a partir del proper dijous 23 de novembre, s’informa del següent:

En aquesta fase de l’obra:
- Es restringeix el trànsit al barri de la Marina, que serà d’accés exclusiu per a residents amb acreditació que haurà de romandre en tot moment a la vista a l’interior del vehicle.
- La càrrega i descàrrega només està autoritzada en horari de 7 h a 11 h i de 16 h a 18 h als espais reservats per a aquesta finalitat. En tot cas, es recomana que es realitzin aquestes operacions de forma prioritària per la zona portuària.
- L’entrada i sortida al barri de la Marina es farà de forma exclusiva pel carrer de Santa Creu, Josep Verdera i Manuel Sorà de forma regulada amb semàfor.
- Es prohibeix la circulació i l’estacionament als carrers afectats per les obres, que seran senyalitzats prèviament per la Policia Local.

En la tercera fase de l’obra, el trànsit rodat estarà restringit a residents i càrrega i descàrrega a les hores autoritzades.
-  El carrer de Manuel Sorà romandrà tancat a la circulació, i aquesta es desviarà provisionalment pel carrer del Mestre Joan Mayans.
Tots el canvis al llarg del desenvolupament de l’obra seran degudament senyalitzats.

Eivissa, 21 de novembre  de 2017.
L'alcalde, Rafael Ruiz Gónzalez