Desembre 12, 2019

ajuntamentdaltvila

Ban ocupació Eivissa Medieval

Amb motiu de la celebració de la festa “Eivissa Medieval”, que tendrà lloc els propers dies 09, 10,11 i 12 de maig als barris de s’Alamera, La Marina i Dalt Vila, i amb l’objectiu de preservar l’esperit de la festa i no interferir amb la decoració, es fa saber que durant aquests dies no es concediran permisos d’ocupació de via pública per instal·lar parades diferents a les previstes dins l’esdeveniment de la festa medieval ni taules informatives de partits polítics o altres causes, que sí podran demanar ocupació de via pública fora dels espais reservats per a aquesta festa.

Eivissa, 26 d’abril de 2019
L'alcalde
Rafael Ruiz Gónzalez

Ban amb motiu dels actes de la festa “Eivissa Medieval” 2019

Amb motiu dels actes de la festa “Eivissa Medieval” que tendrà lloc els propers dies 09, 10,11 i 12 de maig a Dalt Vila i la Marina, es fa necessària la regulació d’aparcaments i trànsit de vehicles de la forma següent:

Dimarts, dia 7 de maig:
Es prohibeix l’estacionament als aparcaments de damunt el parc Reina Sofia (zona dels antics pavellons). Des de les 08.00 h fins al dilluns dia 14 de maig a les 14 h.
Es prohibeix l’estacionament i circulació de vehicles a:
·  Des de les 08.00 h, l’estacionament i circulació a tots els carrers de Dalt Vila, inclosos els residents.
Es prohibeix l’estacionament:
· Carrer del Comte de Rosselló.
· Aparcaments des Soto i tot el camí del Calvari.
· Aparcament al frontal del parc Reina Sofia, ambdós costats.
Aquesta prohibició regirà fins a les 14.00 h del dia 13 de maig.

Dimarts dia 7 de maig:
Es prohibeix l’estacionament de vehicles a tot Dalt Vila des de les 08.00 h del dia 7 de maig fins a les 14.00 h del dia 13 de maig
A partir de les 08.00 h, es restringirà la circulació de vehicles a Dalt Vila i a la Marina, als residents inclosos els del Poble Nou, aquests accediran a la Marina amb l’autorització corresponent o autorització d’entrada a la Marina de l’any 2017/18.
Des de les 7.00 h del dia 08 de maig fins a les 14.00 h del dia 13 de maig quedarà prohibida la circulació i estacionament a: Plaça de sa Font, carrer d’Antoni Palau, carrer de ses Verdures, carrer de Manel Sorà, carrer de Josep Verdera, carrer de sa Creu.
L’entrada per a residents i autoritzats serà pel carrer de Montgrí i el punt de control del carrer de sa Creu cruïlla amb carrer de Riambau, que estarà regulada per semàfor d’obres.

Dijous dia 09 de maig a partir de les 07.00 h:
Es prohibeix l’estacionament de vehicles:
· Al carrer de Joan Xicó, entre av. d’Espanya i Via Púnica.
· Al carrer Joan Xicó tram entre Via Púnica i Via Romana.
· Al Carrer de Joan Xicó costat dret entre els carrers de Via Romana i de Ramon Muntaner, pel pas d’autobusos
Aquesta prohibició regirà fins a les 08.00 h del dia 13 de maig.

Passis per a les persones residents i comerciants de la zona:
Els residents a Dalt Vila podran estacionar als aparcaments lliures següents: del parc Reina Sofia (zona dels antics pavellons) amb targeta específica de l’Ajuntament d’Eivissa.
Els residents al carrer Major, plaça de la Catedral, Sant Ciriac i carrer de Joan Roman podran estacionar als aparcaments lliures des Soto amb targeta específica de l’Ajuntament d’Eivissa.
Els residents a la Marina i sa Penya podran estacionar als aparcaments lliures següents: carrer de sa Creu i carrer del Bisbe Torres Mayans i a l'aparcament de darrere de sa Peixateria, amb la targeta de l’Ajuntament d’Eivissa.
Els residents amb autorització anual de zona blava també podran estacionar a la zona de s’Alamera, eixample Mercat Nou i es Pratet.

L’alcalde

Llistes del Cens Electoral: Eleccions locals, Consells Insulars, autonòmiques i al Parlament Europeu 2019

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ, ALCALDE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA
FAIG SABER:

Que amb motiu de les ELECCIONS LOCALS, CONSELLS INSULARS, AUTONÒMIQUES, I AL PARLAMENT EUROPEU 2019, convocades per al dia 26 de maig de 2019, de conformitat amb el que disposa l'article 39 de la vigent Llei de règim general electoral, les llistes del Cens Electoral d'aquest municipi es podran consultar, i si escau presentar-hi reclamacions, des del dia 08 al 15 d’abril, ambdós inclosos.

La consulta es podrà realitzar a les oficines municipals del SAC, al carrer de Canàries, núm. 35, baixos.
L'horari d'atenció serà de 9 h a 14 h, els dies 08, 09, 10, 11, 12 i 15 d’abril.

També es podrà consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es, a l’apartat «Eleccions 2019, Informació Electoral» (es necessita certificat electrònic o sistema en Cl@ve)

Per a la consulta i presentació de reclamacions, les persones interessades hauran de portar el document d’identitat original.
La qual cosa faig pública per al general coneixement.

Eivissa,
L'Alcalde
Rafael Ruiz González

Ban amb motiu dels actes del Carnaval 2019

Amb motiu dels actes del Carnaval 2019 que tendran lloc el proper dia 3 de març:

Es prohibeix :

La circulació de vehicles per l’avinguda de Santa Eulària des Riu des de les 09.00 h del dia 03/03/2019, fins a les 12.00 h.
La circulació de vehicles per l’itinerari de la rua entre les 11.00 h i la seua finalització.

Itinerari de la rua:

Sortida de l'av. de Santa Eulària, av. de Bartomeu de Rosselló, av. d'Isidor Macabich, carrer del País Valencià, av. d'Espanya, i sortida per av. d’Ignasi Wallis, on acabarà la rua en arribar a la cruïlla amb carrer d’Aragó.

Es recomana la utilització dels aparcaments dissuasius, situats a la zona de Can Misses, sa Joveria, es Gorg.

L’alcalde.
Rafel Ruiz Gonzalez.

Bans trànsit
Nombre d`articles:
24