Gener 16, 2018

Ban amb motiu de la Cavalcada Reial

Amb motiu de la Cavalcada Reial del dia 05 de gener de 2018, es prohibeix:

L’estacionament de vehicles
des de les 14.00 h del dia 05/01/18, al carrer de Bisbe Abad i Lasierra (costat esquerra), entre l’avinguda d’Isidor Macabich i el carrer de Sant Cristòfol, al carrer Bisbe Abad i Lasierra a l’alçada de la plaça d’Antoni Albert i Nieto i al carrer de Sant Cristòfol (costat esquerra) entre el carrer Canàries i carrer Bisbe Abad i Lasierra.

La circulació de vehicles a:
les avingudes d'Espanya i d’Ignasi Wallis i per l’itinerari de la cavalcada entre les 18.30 h i la seva finalització.
Itinerari:
Av. de Bartomeu de Rosselló, av. d’Isidor Macabich, carrer del País Valencià, av. d’Espanya, av. d’Ignasi Wallis, av. d’Isidor Macabich, carrer del Bisbe Abad i Lasierra i carrer de Sant Cristòfol.

Es recomana no circular per les vies de l’itinerari de la cavalcada entre les 18.00 h i les 21.00 h, així mateix utilitzar els estacionaments dissuasius ubicats a les entrades a la ciutat.

L’alcalde.
Rafael Ruiz

Ban amb motiu de les obres del carrer de ses Verdures i Manuel Sorà

Amb motiu de les obres de millora de l’empedrat del carrer de ses Verdures i de Manuel Sorà, que es realitzaran a partir del proper dijous 23 de novembre, s’informa del següent:

En aquesta fase de l’obra:
- Es restringeix el trànsit al barri de la Marina, que serà d’accés exclusiu per a residents amb acreditació que haurà de romandre en tot moment a la vista a l’interior del vehicle.
- La càrrega i descàrrega només està autoritzada en horari de 7 h a 11 h i de 16 h a 18 h als espais reservats per a aquesta finalitat. En tot cas, es recomana que es realitzin aquestes operacions de forma prioritària per la zona portuària.
- L’entrada i sortida al barri de la Marina es farà de forma exclusiva pel carrer de Santa Creu, Josep Verdera i Manuel Sorà de forma regulada amb semàfor.
- Es prohibeix la circulació i l’estacionament als carrers afectats per les obres, que seran senyalitzats prèviament per la Policia Local.

En la tercera fase de l’obra, el trànsit rodat estarà restringit a residents i càrrega i descàrrega a les hores autoritzades.
-  El carrer de Manuel Sorà romandrà tancat a la circulació, i aquesta es desviarà provisionalment pel carrer del Mestre Joan Mayans.
Tots el canvis al llarg del desenvolupament de l’obra seran degudament senyalitzats.

Eivissa, 21 de novembre  de 2017.
L'alcalde, Rafael Ruiz Gónzalez

Ban de regulació de les operacions de càrrega i descàrrega al nucli històric

Amb motiu de la finalització les obres de Vara de Rey i el seu entorn, mitjançant aquest ban es regulen les operacions de càrrega i descàrrega per a tot el nucli històric:

La càrrega i descàrrega a la zona de s’Alamera, i especialment al passeig de Vara de Rey i la plaça des Parc, s’ha de fer als següents punts:
Carrer d’Abel Matutes Torres, amb entrada pel carrer de Pere Sala i Avicenna.
Carrer de Jaume I (en paral·lel al carrer de Joan Xicó), amb entrada pel carrer de Pere Sala, Avicenna i Jaume I.
Carrer de Vicente Cuervo, amb entrada pel carril habilitat a la façana nord del passeig de Vara de Rey.
Queda prohibida la parada i estacionament de vehicles als carrils habilitats al passeig de Vara de Rey, façana nord, i al carrer de Jaume I a peu de murada. Aquests carrils amb  paviment de diferent color només s’han d’utilitzar per circular fins als espais reservats per a les operacions de càrrega i descàrrega.
L’horari d’entrada a aquests reservats de càrrega i descàrrega és de les 07.00 h fins a les 10.30 h. Els vehicles de càrrega i descàrrega han de sortir de la zona abans de les 11.00 h.

Als barris de la Marina i Dalt Vila, la càrrega i descàrrega només està autoritzada en horari de 07.00 h a 11.00 h i de 16.00 h a 18.00 h.

A la plaça de Vila, al barri de Dalt Vila, la càrrega i descàrrega amb vehicles només està autoritzada entre les 07.00 h i les 10.00 h.

Eivissa, 7 de juliol de 2017
L'alcalde
Rafael Ruiz Gonzalez

Ban paralització d'obres durant periode estival

RAFAEL RUÍZ GONZÁLEZ, ALCALDE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA
FAIG SABER:
Que per Decret d’Alcaldia de data 20 d’abril de 2017, l’Ajuntament ha adoptat les mesures legals necessàries per tal d’evitar la problemàtica que comporta l’execució de les obres en plena temporada turística i la repercussió totalment negativa per a la indústria hotelera, comerç en general i, especialment, de tipus ambiental per a les persones visitants, per la qual cosa, acord:

Llegeix més...

Ban d'horaris per a la deposició dels residus als contenidors municipals

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT D'EIVISSA

FAIG SABER:
Que de conformitat amb el que disposen l’Ordenança municipal de gestió de residus municipals (BOIB  núm. 181, de 21 de desembre de 2004 i posteriors modificacions) i l’Ordenança municipal de protecció del medi ambient i la salut enfront de la contaminació acústica (BOIB núm. 183, de 28 d’octubre de 2004  i posteriors modificacions) els horaris per a la deposició dels residus als contenidors municipals són els següents:
- Fracció resta: entre les 20.00 h i les 23.00 h.
- Fracció vidre: entre les 8.00 h i les 22.00 h.
- Fraccions paper i envasos (excepte cartó comercial): sense limitació horària.


Els establiments comercials que de manera habitual generin quantitats de cartó importants han de comunicar aquest fet a l’Ajuntament i dipositar aquest cartó de manera plegada i lligada, de forma que ocupi el menor espai possible, o bé en contenidors propis entre les 20.00 h i les 22.00 h  en el punt concertat prèviament amb l’Ajuntament.
 
L’incompliment de la normativa pot suposar sancions de fins a 30.000 euros i pèrdua de llicència del negoci per exercir la seua activitat.

La publicació d’aquest ban deroga els bans anteriors. 
 
Eivissa,
L'Alcalde

Bans trànsit
Nombre d`articles:
11