Mai 24, 2018

ajuntamentdaltvila

Llistes definitives de les Escoletes EI S'ESCOLETA VILA i EI Can Cantó curs 2017/2018

Enllaç a:
· Llista definitiva EI Escoleta Vila
· Horari formalització matrícula EI s'Escoleta Vila

· Llista definitiva EI Escoleta Can Cantó
· Horari formalització matrícula Can Cantó

-------------------------------------
Resolució alegacions EI S’Escoleta de Vila i EI Escoleta Can Cantó curs 2017/2018

Enllaç a:
· Resolució al·legacions en pdf


--------------------------------------
Llistes provisionals de les inscripcions per a EI S’Escoleta de Vila i EI Escoleta Can Cantó curs 2017/2018

Enllaç a:
· Llista provisional EI VILA
· Llista provisional EI Can Cantó


---------------------------------
Inscripcions per a EI S’Escoleta de Vila i EI Escoleta Can Cantó curs 2017/2018
L’Ajuntament d’Eivissa obrirà el termini d’inscripcions el proper dia 2 de maig de 2017 per sol·licitar places a EI S’Escoleta de Vila i EI Escoleta Can Cantó per al curs 2017/2018.
Termini de les inscripcions:
Inici: 02 de maig de 2017
Finalització: 16 de maig de 2017

Places lliures:
Nadons:
6 places + 1 NESE (0 – 1 any) EI S'Escoleta de Vila
6 places + 1 NESE (0 – 1 any) EI Escoleta Can Cantó
Petits:
4 places + 1 NESE (1 – 2 anys) EI S'Escoleta de Vila
4 places + 1 NESE (1 – 2 anys) EI Escoleta Can Cantó    
Grossos:
6 places (2 – 3 anys)  EI S'Escoleta de Vila
22 places + 2 NESE (2 – 3 anys ) EI Escoleta Can Cantó    

Queden reservades 1 plaça del nombre total de cada grup per a alumnat amb NESE. En cas de no cobrir-se quan finalitzi el període d’inscripció, aquestes passaran a ser una plaça ordinària, de forma que es podrà adjudicar a altres alumnes.

Recollida i entrega d’impresos a partir del 26 d’abril de 2017
Al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (C/ Canàries, 35 - Edifici Sa Colomina) de 09:00 a 14:00 h

Sistema de baremació   
Publicat a l’Ordre núm. 8537 del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 que regula el procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts total o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil (BOIB Núm. 64 de 5/5/2012).

La llista provisional d’admesos i admeses es farà pública el dia 09 de juny a les escoletes, al tauló d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa.

Període de reclamacions: Del 09 al 13 de juny de 2017 al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa. Resolució reclamacions: 14 de juny de 2017.

Llistat definitiu: 16 de juny de 2017  a les escoletes, al tauló d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa.
Matriculació:
Inici: 22/06/17
Finalització: 30/06/17

JORNADA DE PORTES OBERTES:
DIMECRES 26/04/17  DE 16.00 A 18.00 H. - EI S'ESCOLETA DE VILA
DIJOUS 27/04/17   DE 16.00 A 18.00 H. -  EI ESCOLETA CAN CANTO

Enllaç a:
· Seu electrònica (Tràmit disponible des de "Catàleg de tràmits->Educació->Educació - Sol·licitud d'admisió en Escoleta Municipal - Escoletes"
· Formulari sol·licitud M-36