Març 17, 2018

ajuntamentdaltvila
Llista definitiva de les parades de venda de productes alimentaris i artesans de les Illes Pitiusas al Mercat Eivissa Medieval 2017.

Enllaç a:
· Decret adjudicació definitiu--------------------------------
Llista provisional de les parades de venda de productes alimentaris i artesans de les Illes Pitiusas al Mercat Eivissa Medieval 2017.

Els interessats disposen de tres dies hàbils, a partir de la publicació de la present, per a presentar en el Registre General d'Entrada les observacions o reclamacions que estimin oportunes. Data de publicació: 10 d'abril de 2017.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf


---------------------------------------------------
Ampliació termini de la convocatòria parades de venda Mercat Medieval (Illes Pitiüses)
MERCAT EIVISSA MEDIEVAL 2017
De conformitat amb la modificació de les Bases reguladores per a la concessió de parades de venda de productes alimentaris i artesans de les Illes Pitiusas al Mercat Eivissa Medieval 2017, per la que es suprimeix el punt 10 de l'Art.2, s'amplia el plaç de la convocatòria pública per l'adjudicació administrativa de les parades.
1. Plaç de presentació de sol·licituds: 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci (Data publicació: 28.03.2017).
2. Lloc de presentació: a les oficines municipals del Carrer Canàries nº 35 (SAC), i de la Plaça d'Espanya nº 1.s’ haurà de formalitzar i presentar juntament amb la documentació requerida dins d'un sobre tancat.
Els interessats amb certificat digital poden inscriure's també a http://eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Tràmit a la seu electrònica
· Bases en pdf
· Model M-037

--------------------------------------------
MERCAT MEDIEVAL 2017: CONCESSIÓ DE PARADES DE VENDA DE PRODUCTES ALIMENTARIS I ARTESANS DE LES ILLES PITIÜSES AL MERCAT EIVISSA MEDIEVAL 2017

Del dia 13 al 27 de març romandrà obert el termini per presentar al Registre d’Entrada les sol·licituds per a la concessió de parades del mercat medieval 2017 als venedors i venedores d'Eivissa i Formentera, conforme a les bases aprovades i exposades al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
L'imprès oficial de sol·licitud podeu recollir-lo a les oficines municipals del c. Canàries, 35 (SAC), i de la plaça d’Espanya, 1. L'heu de formalitzar i presentar juntament amb la documentació requerida dins un sobre tancat.

Les persones interessades amb certificat digital es poden inscriure també a http://eivissa.sedelectronica.es
Tota la informació, bases i documents per sol·licitar les parades es troben també a la pàgina web de l’Ajuntament: www.eivissa.es.