Març 05, 2021

Ajudes COVID

CONDICIONS DE LES AJUDES.

• Persona o nucli familiar afectat econòmicament per la entrada en vigor del decret d’alarma RD 465/2020 de 17 de març que modifica el RD 463/2020 de 14 de març.

• La persona sol·licitant ha de ser major d’edat i ha de constar empadronada al domicili del municipi d’Eivissa d’on sol·licita l’ajuda. El temps d’empadronament al municipi d’Eivissa ha de ser de 18 mesos en el moment de la sol·licitud.

• Contracte de lloguer ha d’estar en vigor i signat abans del 14 de març, per part de la persona sol·licitant.

• L’ús de l’immoble llogat pel que es demana l’ajuda, ha de ser el primer habitatge i la residencia habitual de la persona sol·licitant.

• No disposar d’altres béns immobles a l’illa d’Eivissa per part de cap membre del nucli familiar o convivència.

• No disposar, cap membre del nucli familiar o unitat de convivència, d'un dret real d'ús de fruit o de gaudir d'un altre habitatge a l’illa d’Eivissa. En queden exempts quan aquest dret no superi el 30% o bé si la persona sol·licitant és víctima de violència de gènere.

• No percebre ingressos provinents de rentes, de bens immobles o altres propietats.

• La quantia màxima a percebre serà de 1.800€. Aquesta quantia serà de 2.400€ en els següents casos de beneficiaris considerats d’especial vulnerabilitat:
o Família monoparental legalment reconeguda.
o Dones víctimes de violència de gènere.
o Situacions de separació legalment reconeguda sense pensió de manutenció efectiva.
o Família numerosa.
o Nucli familiar amb algun membre amb discapacitat igual o superior al 33% o amb reconeixement de grau de dependència.

• La persona o nucli de convivència no pot disposar d’ingressos nets (IN)* superiors en els dos mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma a 4 vegades l’IPREM mensual de 2020. Per cada membre addicional el 0,5 de l’IPREM mensual de 2020 més.
*IN= IM – DF (IM = ingressos mensuals de la persona nucli familiar. DF= despeses fixes mensuals (sumatori de cost de lloguer; llum i aigua).

• No disposar d’estalvis a comptes bancaris, fons d’inversió o altres tipus d’inversions o estalvis superiors a 2 vegades el IPREM anual en 14 pagues de 2020.

• Tenir com a mínim algun dels membres del nucli familiar en situació d’atur.

• Està afectat algun dels membres del nucli familiar per un ERTE, ERTO, inscrites al SOIB.

• Les persones autònomes document acreditatiu de cessament d’activitat o de rebre ajudes com a conseqüència d’una reducció d’ingressos d’un 75%.

• Disposar de compte bancari a nom del titular del contracte de lloguer o a nom del propietària de l’habitatge.

Per a la sol·licitud de les ajudes cal contactar amb:
971 397547 (Atenció telefònica de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h)
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.