Mai 29, 2023

ajuntamentdaltvila

Notícies

L'Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa, sota la direcció del director belga Georges Verwilt, ofereix un concert el proper diumenge dia 25 d'octubre a les 19h a l'Auditori de Can Ventosa

concert orquestra simfonica

Les entrades ja estan a la venda en la taquilla de Can Ventosa, al preu de 10€.

L'Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa, interpretarà en aquest concert la coneguda obertura de Beethoven, Egmont, la Simfonia de les Joguines (J. Haydn) caracteritzada per la utilització de diferents instruments de percussió que són integrats en la interpretació a manera de petites joguines i, després de la pausa, la Simfonia Júpiter de Mozart.

L'Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa va començar la seva trajectòria l'any 2002 i des de llavors ofereix quatre concerts anuals al públic eivissenc. Actualment està integrada per uns cinquanta músics, entre professionals, estudiants de grau professional o superior d'Eivissa i músics col·laboradors de fora de la illa.

En aquesta ocasió l'Orquestra està dirigida per Georges Verwilt, director nascut a Anvers (Bèlgica) i resident a Eivissa.

Georges Verwilt va començar els seus estudis de violí en el Real Conservatori Flamenc d'Anvers, on va estudiar amb alguns dels més il·lustres professors de l'època: Renaat Veremans, Franz Wigy, Martin Tygat o Jef Alpaerts. A més del violí, ha aprofundit en l'adreça d'orquestra amb André Cluytens, Daniel Sternefeld i a Salzburg amb Bernhard Paumgartner.

Verwilt ha seguit una doble carrera musical: com a primer violí en l'Orquestra Nacional de Bèlgica, i com a director a la batuta d'aquesta mateixa orquestra, amb l'Orquestra de Flandes occidental i a Japó amb l'Orquestra Simfònica de Saporo.

Des dels anys vuitanta la seva carrera està lligada a Eivissa. Amb la seva Orquestra de cambra d'Anvers s'ha presentat fins a dotze vegades davant el públic eivissenc.

En els últims anys Verwiltt resideix principalment a Eivissa, on ha ajudat a formar una generació de violinistes. El seu grup de càmera Eivicord dóna la possibilitat a músics eivissencs de presentar-se en públic.

Com a compositor ha presentat algunes obres, l'última d'elles Divertimento eivissenc.

Enllaç a:
Programa del concert

El director general d’Esports i Joventut del Govern Balear visita les instal·lacions esportives i juvenils del municipi d’Eivissa

Visita Director Gral EsportsEl director general d’Esports i Joventut del Govern Balear, Carles Gonyalons, ha visitat les instal·lacions esportives i juvenils del municipi d’Eivissa acompanyat del regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Eivissa Agustín Perea.

Es tracta de la primera visita oficial del director general d’Esports a Eivissa. El programa de visites ha inclòs el centre juvenil C-19, el pavelló esportiu des Pratet i la casa de Colònies de Ca’n Tomeu. 

El Consell d'Administració d'IMVISA ha acordat la resolució del contracte del lloguer dels 8 habitatges de Dalt Vila propietat de l'Ajuntament d'Eivissa i que fins ara s'havien estat gestionant a través de l'IBAVI

Tres d'aquestos habitatges es troben buits actualment i l'objectiu es que, des de la regidoria de Benestar Social, es puguin destinar com a pisos per a emergència social a persones i/o famílies que tenguin una necessitat urgent.

Aquestos pisos estaran dirigits a persones i/o famílies que es trobin en una situació d'indefensió i que, per determinades circumstàncies, s'han vist obligades a abandonar el seu domicili habitual.

En aquestos moments es treballa en la redacció del reglament i contracte  d'utilització dels pisos d'emergència.

Les persones que optin a un d'aquestos pisos podran estar durant un període màxim de 3 mesos i pagaran un lloguer simbòlic.

D'altra banda s'ha autoritzat el pagament d'una factura de 21.500 euros corresponent l'informe tècnic, encarregat per l'anterior equip de govern, sobre les tarifes de l'estació d'autobusos.

Documentació del Ple extraordinari celebrat aquest matí, 14 d'octubre 2015 a l’Ajuntament d’Eivissa

Can botino pleno

El ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat avui la classificació de les empreses que opten a l’adjudicació de la contracta de recollida de residus, neteja viària i neteja de platges del municipi d'Eivissa. L’empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A és la primera classificada. Ha d’aportar documentació en 10 dies per tal que es pugui fer l’adjudicació definitiva.

El ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat avui en sessió extraordinària l'ordre en el que han quedat classificades les empreses que opten a l’adjudicació de la contracta recollida de residus, neteja viària i neteja de platges del municipi d'Eivissa. Segons la baremació tècnica i la proposta de la Taula de Contractació, l'empresa que ha quedat primera ha estat Valoriza Servicios Medioambientales S.A amb 90'8 punts. La segona ha estat la UTE formada per Cespa-Herbusa-FCC amb 85'7 punts.

Ara, l'empresa que ha quedat en primera posició disposa de 10 dies per aportar informació i una vegada presentada, la decisió haurà de ser ratificada en una nova sessió plenària. Una vegada es ratifiqui l’adjudicació per ple i es procedeixi a la signatura del contracte, la nova empresa adjudicatària té sis mesos per posar en marxa la totalitat del servei amb totes les condicions que marca el plec de condicions.

Segons les tones estimades en els plecs i els metres quadrats objecte de neteja el cost del contracte serà de 5.373.652,28 d’euros anuals i la contractació tindrà una duració de 10 anys. Actualment pels serveis de recollida de residus i neteja viària s'està pagant 5.186.890,28 €.

El nou plec fomenta especialment la mecanització del servei de neteja, incrementant notablement el treball amb aigua a pressió i establint programacions de serveis en funció de la temporada de l’any i les característiques de cada zona del municipi. A més, entren dins dels futurs costos del contracte la recollida de posidònia de les platges així com les bosses per a la recollida dels excrements dels gossos.

Els ingressos corresponents a la recollida selectiva, que provenen dels convenis signats amb Ecoembes, Ecovidrio i Ecolec i que actualment cobra directament CESPA revertiran directament a l'ajuntament (aquests ingressos poden estar rondant els 300.000 € anuals). Per tot això, el nou contracte no suposarà un increment de costos per a l'Ajuntament.

Pel que fa als preus a percebre per l'empresa, un 10% queda condicionat al compliment d'uns mínims de qualitat recollits en els plecs i a l'aplicació d'una sèrie d'indicadors, com per exemple:

Assoliment dels objectius plantejats en el servei públic segons estàndards fixats en el plec.

Assoliment dels rendiments oferts en les operacions principals a executar.

Comprovació de les instal·lacions, dotació i maquinària

Reclamacions imputables a l'adjudicatari.

Mitjans materials i oferta tècnica

Tots els recol·lectors i maquinària de neteja viària aniran equipats amb GPS, el que permetrà conèixer en temps real la ubicació i el trajecte dels vehicles, així com amb sensors de treball. Aquests sensors permetran no només saber per on passa el vehicle sinó en el cas de les escombradores, per exemple, si tenen els raspalls d'escombrat baixats i estan raspallant els carrers o en el cas de les màquines de neteja amb aigua si estan treballant.

Quant als contenidors van equipats amb dispositius RFID que permeten la seva localització en temps real sobre plànol, facilitant qualsevol actuació sobre ells. En el cas dels contenidors de recollida selectiva aniran equipats amb sensors que detecten quan el contenidor està a un 75% de la seva capacitat, enviant avís a la central perquè s'organitzi la seva recollida, evitant així el desbordament dels contenidors i optimitzant les rutes de recollida.

Quant als mitjans oferts, destaca l'oferta presentada per Valoriza que suposa un increment i modernització de la flota de camions de neteja. S'hi preveu un vehicle especial per netejar papereres in situ, 4 escombradores, 2 baldejadores, 5 màquines netejadores amb aigua, 1 fregadora que permetrà una neteja intensiva de places i zones per a a vianants, 1 escombradora-baldejadora, 1 rentacontenidors de càrrega posterior i 1 de càrrega lateral.

De l'oferta presentada per Valoriza, el 90,24% dels vehicles oferts funcionen  amb energies netes principalment gas natural i vehicles elèctrics, incorporant també el biodièsel en algun vehicle. Es tracta per tant d'una aposta per tecnologies netes i amb l'objectiu de reduir les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera.

L'empresa disposarà de la maquinària de reserva suficient per donar resposta a qualsevol incident o avaria que pugui produir-se. La contractista també es farà càrrec de la construcció d'una nova nau que complementarà l'actual, que inclourà zona d'aparcament per als vehicles de majors dimensions, així com els vestidors necessaris per el personal, zona de rentat de vehicles i dipòsit de combustible.

També es fa una aposta per l'aprofitament de l'aigua de pluja i la reutilització de les aigües dins de la nova nau.

Quant als contenidors, el plec ja contemplava un increment dels contenidors a instal·lar al municipi, especialment de recollida selectiva per apropar el màxim possible aquest servei als ciutadans i evitar desbordaments de contenidors.

Aquest increment, en el cas dels contenidors de rebuig rondarà el 50% i en el cas dels contenidors de recollida selectiva serà segons les fraccions entre un 16 i un 20%. L'oferta inclou un 30% de contenidors adaptats a persones amb deficiències visuals i mobilitat reduïda.

Es renovarà la totalitat de les papereres del municipi. Les papereres ubicades a parcs infantils i zones verdes incorporaran les fraccions de cartró i envasos.

Es mantindrà la recollida comercial de paper cartró a grans productors, es reforçarà la recollida de vidre i s'implantarà la recollida selectiva a grans productors de la fracció envasos.

Es procedirà al soterrament de contenidors de l'avinguda Espanya (completa) i al carrer de Pere Francès.

Relació amb el ciutadà

L'empresa comptarà amb un programa de gestió d'incidències per resoldre de manera ràpida i efectiva les incidències i queixes que puguin venir de la ciutadania i donar resposta en un termini màxim de 24h.

Comptarà a més amb un telèfon gratuït línia 900 per a l'atenció ciutadana i es crearà una pàgina web de reforç del servei per facilitar la comunicació amb el ciutadà.

D'altra banda, un 0,4% de l'import del contracte es destinarà a campanyes de conscienciació ambiental per fomentar la recollida selectiva i les bones pràctiques en neteja viària. Valorant mitjançant enquestes ciutadanes l'eficàcia d'aquestes campanyes així com el servei de neteja i recollida.

Terminis d'implantació

Un cop formalitzat el contracte, el concessionari disposarà dels següents terminis per anar implantant el servei:

Vehicles de recollida i contenidors de nova adquisició: 6 mesos

Maquinària de neteja viària de nova adquisició: 4 mesos

Resta de maquinària: 2 mesos

Tota la maquinària oferta és de nova adquisició, llevat de la maquinària per servei.

Per presentació del projecte de la nova nau: 2 mesos

Execució de les obres: 9 mesos

Soterrament de contenidors: 6 mesos

Novetats en la programació a les piscines municipals des Viver i can Misses.

Programació de les piscines

El regidor d'esports, Agustín Perea, acompanyat dels responsables del Club Natació Eivissa, Darío Gutierrez i Manuel Rodriguez, ha presentat les novetats en la programació de cursos i horaris a les dos piscines municipals d'Eivissa, una vegada s'ha obert al public la piscina de Can Misses.

Una de les principals novetats ha estat l'augment en el numero de cursos de natació i altres disciplines que s'impartiran a la piscina des Viver, el que implicarà una reducció en les llistes d'espera, que es concentren sobretot en l'edat de 3 a 6 anys.

En aquest sentit es preveu incrementar en 100 noves places els cursos de natació d'adults, nadons i aquagym, prioritzant la natació utilitària (aprendre a nedar).

Per altra banda, s'han ampliat els horaris d'usos de les piscines per al bany lliure així, la piscina des Viver no tancarà al migdia i es preveu que obri durant els dissabtes (tot el dia) i diumenges (matí) per a bany lliure a partir del mes de novembre.

L'ampliació d'horaris i usos de les piscines ha implicat també l'ampliació de la plantilla de monitors i socorristes per a les dues instal·lacions municipals amb la contractació de quatre nous professionals.

La reubicació dels dos principals clubs de natació del municipi a la piscina de Can Misses permet disposar de les instal·lacions de la piscina des Viver i incrementar l'oferta de cursos a tots els nivells i d'activitats aquàtiques a la piscina.
Les classes de natació incloses dins el Pla Escolar que donen servei a 350 alumnes de set centres escolars així com les classes dels clubs de natació, s'impartiran a la piscina de Can Misses.

Instal.lació de 80 pilons de fusta al carrer de ses Feixes

Pilons a Ses FeixesHan començat els treballs d'instal.lació de 80 pilons de fusta al carrer de ses Feixes per tal d'evitar que els cotxes continuin aparcant a la vora de la carretera de Talamanca envaint la zona de ses Feixes.

Els operaris van iniciar el dimarts 6 d'octubre les feines de replanteig del terreny i els forats i als propers dies s'instal.larán els pilons al llarg d'uns 150 metres de carretera.
El pressupost de la obra es de 7.579,63 euros IVA inclòs. 

El Cor Ciutat d’Eivissa ofereix un concert el proper dia 17 d’octubre a la Capella de Saint Angelo a la ciutat italiana de Milà

Cor Ciutat EivissaEl Cor Ciutat d'Eivissa, sota la direcció de Miguel San Miguel Fuster participarà en un concert a l'Església italiana de Sant Angelo, a la ciutat de Milà, el proper dissabte dia 17 d'octubre a les 21 hores.

El Cor de la Ciutat d'Eivissa interpretarà The Armed Man: Una selecció de la Missa per la Pau, composta al 2001 per Karl Jenkins.
El concert està organitzat en col·laboració amb Crossroads - Fundació Alfredo i Teresina Paglione.

El Cor Ciutat d'Eivissa va ser fundat a l'any 1994 i actualment es compon de 60 cantants. El seu repertori inclou gairebé tots els estils i èpoques. Tradicional de l'illa són els seus concerts per a les festes, Santa Cecília, Pasqua, Nadal i Cap d'Any.

El cor ha donat nombrosos concerts a Espanya (Barcelona, Lleida, Àvila, Segòvia Sevilla, Conca, Mèrida, Santiago de Compostel·la, Palma de Mallorca, Saragossa) i en les capitals europees: Berlín, 2011 (Messa da Requiem de Giuseppe Verdi al Philharmonie de Berlín , amb l'orquestra de la Filharmònica de Berlín), i Roma, 2013 (Concert espanyols a l'ambaixada al Vaticà, la Santa Missa a la Basílica de Santa Maria la Major).

En 2008 va gravar amb l'Orquestra Simfònica de la Ciutat d'Eivissa, la música oficial del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya.

Programa:

Karl Jenkins: L'home armat: Una Missa per la Pau
Cor Ciutat d'Eivissa
Director Miguel San Miguel Fuster
Piano: Segio Cañadas
Violí: Laura Boned
Percussió: Samuel Sevilla

Darrers anàlisis de la platja de Talamanca. S’hissa la bandera verda després de comprovar que els nivells microbiològics son els correctes

Talamanca bandera verdeUs informam que, després de rebre els resultats preliminars de les darrers anàlisis realitzades a la platja de Talamanca ahir dilluns dia 5 d'octubre, i de constatar que els nivells microbiològics son els correctes, es procedeix a hissar la bandera verda.

Les dades facilitades pel laboratori son les següents:

Anàlisis Bar Flotante:
Streptococcus faecalis a 24 hores: 2 u.f.c en 100 ml
E. coli a 24 hores: 41 u.f.c en 100 ml
Anàlisis Hotel Simbad:
Streptococcus faecalis a 24 hores: 5 u.f.c en 100 ml
E.coli a 24 hores: 12 u.f.c en 100 ml

Notícies Ecrea
Nombre d`articles:
16