Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Projectes territoriEl conseller balear de Territori, Joan Boned i la Tinent d'Alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Eivissa, Elena Boned, han presentat avui els projectes realitzats fruit del conveni de cooperació entre l'Ajuntament d'Eivissa i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant el qual l'Ajuntament ha rebut l'assistència tècnica en matèria d'obres públiques.

La Tinent d'Alcalde d'Urbanisme, Elena Boned, ha destacat que aquest conveni ha permès tenir enllestits aquestos projectes que serviran per donar solucions al problema d'inundacions que pateix la ciutat en moments de fortes tempestes i per tal d'arreglar definitivament el penya-segat de Talamanca.

Per la seua banda, el conseller balear de Territori, Joan Boned, ha destacat que gràcies a aquest conveni es poden dur a terme projectes fonamentals per a la ciutat.

Els projectes són la construcció d'un estany de tempestes a la rodona de Can Misses, a l'avinguda de la Pau, la consolidació del penya-segat d'Illa Plana que afecta al carrer de la Mola i l'evacuació de pluvials del camí de can Murtera.

El projecte de construcció de l'estany de tempestes té per objectiu millorar el drenatge d'aquesta part de l'avinguda amb la construcció d'un dipòsit d'aigua sota la rodona de Can Misses. El dipòsit, de planta circular té una capacitat de prop de 3.000 m3 i té un pressupost de 796.000 euros
Al projecte es preveu deixar preparada la connexió d'aquest estany per l'obra que té projectada el Consell Insular d'Eivissa de construcció d'una canalització de drenatge a la mateixa via.

D'una banda, s'evitarà el problema d'inundacions que provoquen les tempestes dins del casc urbà d'Eivissa i per altra, significarà posar en marxa mesures d'optimització per a la reutilització de l'aigua.
 
Pel que fa al projecte d'evacuació de pluvials de l'Avinguda de la Pau pel camí de Can Murtera consisteix en la canalització de les aigües pluvials que afecten a l'Avinguda d'Ignasi Wallis en moments de fortes tempestes, per tal que siguin evacuades per una canonada soterrada fins a vessar al Port d'Eivissa.
El projecte, que preveu la construcció de la canonada de 620 metres de longitud, s'ha dissenyat per a que tota l'obra transcorri per zona de domini públic i té un pressupost de 469.000 euros.

Aquestos dos projectes s'executaran durant el 2016 i estan inclosos dins el Fons d'impuls Econòmic.

El tercer punt en el que estan treballat els tècnics de la conselleria ha estat la redacció d'un avantprojecte d'estabilització del penya-segat de Talamanca i l'apertura del carrer de la Mola, tancat al trànsit degut als despreniments que es venen produint al mateix i que han afectat a l'estabilitat de la via.

En aquest cas s'han presentat dos alternatives entre les quals l'Ajuntament d'Eivissa n'elegirà una després de que els tècnics les hagin estudiat. L'alternativa recomanada pels tècnics és la que consisteix en la construcció d'un mur escullera de 45 metres de longitud, una altura de 13 metres i una amplària de 5 metres. L'altra alternativa es la instal·lació de cargols d'acer ancorats.
La Conselleria de Territori s'ha compromès a realitzar el projecte executiu del penya-segat de Talamanca una vegada s'hagi triat l'opció definitiva. El termini d'execució de les obres al penya-segat de Talamanca s'estimen entre 5 i 7 mesos depenent del projecte que surti elegit i el pressupost estimat es de 637.000 euros.

L'obra transcorre per terrenys de titularitat pública, una part de l'Ajuntament d'Eivissa i un altra és de Domini Públic Marítimo-Terrestre pel que s'haurà de sol·licitar autorització a la Demarcació de Costes de les Illes Balears.

Enllaç a:
· Projecte estany de tempestes
· Tall de veu de Joan Boned, conseller balear de Territori
· Tall de veu d'Elena López, tinent d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Eivissa