Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Signatura Ajuntament - EndesaL'alcalde d'Eivissa Rafa Ruiz i el director general d'Endesa a les Illes Balears, Ernesto Bonnin, han signat un conveni de col·laboració que garanteix el subministrament elèctric a les famílies amb menys recursos del municipi.
L'objectiu d'aquest conveni es facilitar i agilitzar les ajudes destinades al pagament de llum a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i evitar el tall del subministrament per impagament.

Mitjançant aquest acord, des de l'Ajuntament d'Eivissa es determinarà el pagament del deute en concepte de subministrament d'energia del usuaris de serveis socials, segons les valoracions fetes pels tècnics de Serveis Socials. Així, s'abonaran les quantitats que determinin els professionals i avisaran a Endesa d'aquesta circumstància perquè no es doni l'ordre de tall de subministrament.


D'aquesta manera, des del moment en què l'empresa rebi la comunicació municipals que el titular del servei és receptor de l'ajuda, es suspendrà el tall de llum al domicili afectat.
Les factures energètiques que generin les famílies amb major risc de vulnerabilitat seran assumides per l'Ajuntament d'Eivissa, garantint així que no es talli el subministrament elèctric.
L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz ha agraït la predisposició d'Endesa  de col·laborar amb l'administració pública i ha afirmat que es molt important que els ciutadans sàpiguen que conten sempre amb el recolzament del seu ajuntament especialment en moments de vulnerabilitat econòmica.
D'altra banda, el tinent d'alcalde de Serveis Socials, Joan Ribas ha anunciat la posada en marxa d'un cens de famílies que presentin aquesta necessitat al municipi d'Eivissa.

El conveni s'adhereix al conveni marc que es va signar el passar 11 de juliol de 2014 entre Endesa i la federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), entitat que representa als ajuntaments a l'hora d'establir les relacions de caràcter general amb Endesa.