Març 20, 2019

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

EscoletesL’Ajuntament d’Eivissa obre, a partir del dia 3 de maig, el termini de presentació per a les inscripcions a les escoletes de de Vila i Can Cantó amb un total de 54 places per a infants de 0 a 3 anys. El termini d’inscripcions finalitzarà el dia 16 de maig.

Per altra banda, i amb l’objectiu de que les famílies interessades en conèixer les instal·lacions de les escoletes de Vila i de Can Cantó puguin visitar-les, es realitzarà una jornada de portes obertes a cada un dels centres. Així, la jornada de portes obertes a S’Escoleta de Vila serà el dia 26 d’abril i a l’escoleta de Can Cantó el dia 27 d’abril, entre les 16.00 i les 18.00 hores.

Places lliures:
Nadons:

6 places + 1 Necessitats Educatives de Suport Específic (0 – 1 any)  a S'Escoleta de Vila
6 places + 1 Necessitats Educatives de Suport Específic (0 – 1 any) a l’escoleta Can Cantó

Petits:
4 places + 1 Necessitats Educatives de Suport Específic (1 – 2 anys) a S'Escoleta de Vila
4 places + 1 Necessitats Educatives de Suport Específic (1 – 2 anys) a l’escoleta Can Cantó

Grossos:
5 places + 1 Necessitats Educatives de Suport Específic (2 – 3 anys) a S'Escoleta de Vila
22 places + 2 Necessitats Educatives de Suport Específic (2 – 3 anys ) a  l’escoleta Can Cantó

Queden reservades 1 plaça del nombre total de cada grup per a alumnat amb Necessitats Educatives de Suport Específic i en cas de no cobrir-se quan finalitzi el període d’inscripció, aquestes passaran a ser una plaça ordinària, de forma que es podrà adjudicar a altres alumnes.
La recollida i entrega d’impresos  començarà a partir del dia 26 d’abril al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa  al carrer Canàries, nº35 , de 09.00 a 14.00 hores.

La llista provisional d’admesos i admeses es farà pública el dia 06 de juny a les escoletes, al tauló d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa.
Període de reclamacions s’obrirà del 06 al 08 de juny de 2018 al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa i  el Llistat definitiu es farà públic el dia 15 de juny de 2018 a les escoletes, al tauló d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa.
La matriculació començarà el dia 15 de juny i finalitzarà el dia 21 de juny.