Gener 27, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Pressupostos participatiusL’Ajuntament d’Eivissa presenta 35 projectes dins dels pressuposts participatius de l’any 2017. El pressupost d’enguany ha augmentat fins els 450.000€ i els projectes seran seleccionats pel Consell de Participació Ciutadana.

La Regidoria de Participació, Igualtat i Transparència de l’Ajuntament d’Eivissa ha presentat avui els projectes de l’any 2017 per als pressuposts participatius. La partida econòmica d’enguany destinada a aquests pressuposts és de 450.000 euros. Aquesta partida ha augmentat en 50.000 euros respecte a l’any passat.

L’objectiu d’aquests pressuposts és enriquir el procés de decisions de les administracions públiques i es duu a terme a través a del consell de participació ciutadana com a màxim òrgan de consulta ciutadana municipal, on hi ha associacions representades de tots els sectors.

La selecció dels 35 projectes s’ha dut a terme després de recollir les diferents propostes de les Associacions veïnals, dels regidors i regidores de barri i dels policies de barri, que han participat enguany per primera vegada.

Avui mateix s’ha enviat als vocals del Consell de Participació Ciutadana, que representen a cada sector del teixit associatiu del municipi, el dossier del projectes participatius per tal que els estudiïn, avaluïn i puntuïn  cada un dels projectes. El proper dia 12 d’abril, durant la reunió del Consell de participació Ciutadana, es coneixeran els projectes seleccionats.

L’ordenació es realitzarà seleccionant 10 dels projectes presentats i se li assignarà el valor 10 al projecte que es vulgui prioritzar més, 9 al segon i així successivament. Finalment es sumarà la puntuació facilitada per cadascun dels membres del consell de participació ciutadana. Aquests projectes s’ordenaran i el pressupost s’anirà assignant per ordre fins acabar amb el pressupost disponible. Si cal, d’acord amb el consell, es realitzaran ajustos entre els últims pressuposts puntats per esgotar el màxim possible del pressupost assignat.

La regidora de Participació, Igualtat i Transparència de l’Ajuntament d’Eivissa, Carmen Boned ha afirmat que “l’èxit de l’experiència de l’any anterior ha fet que enguany augmentem la partida en pressuposts participatius” també ha destacat “des de l’Ajuntament seguirem treballant i fomentant els diferents mecanismes que existeixen per impulsar la participació de la ciutadania en la presa de decisions”.

Enllaç a:
· Dossier projectes dels pressupostos participatius