Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Infraestructures educativesDes de 2015 a finals de 2017 s’hauran invertit a la ciutat d’Eivissa 991.932 euros en infraestructures educatives.
El Pla d’Infraestructures preveu una inversió de 4 milions a les Pitiüses el 2017.

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el batle d’Eivissa, Rafel Ruiz, han presentat avui les actuacions sobre infraestructures educatives que s’han fet fins ara al municipi i les que s’han previst en el marc del Pla d’Infraestructures 2016-2023, que ha elaborat la Conselleria d’Educació i Universitat.
 
El conseller ha explicat que des de juliol de 2015 a finals de 2017 s’hauran invertit a la ciutat d’Eivissa gairebé 100 mil euros en obres menors, ja realitzades, a 8 centres educatius i que s’han previst 5 obres més durant el 2017, a 5 centres educatius del municipi, per valor de 372.990 euros.

A més estan en procés de licitació tres obres majors que corresponen al CEIP Can Misses, IES Isidor Macabich i CEIP Sa Graduada per un valor total de 519.252 euros, l’execució de les quals es durà a terme dins 2017. En conjunt, les actuacions previstes i realitzades a la citutat d’Eivissa durant 2017 suposen en conjunt uns 900.000 euros d’inversió.

El batle d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha destacat que “l’educació i la qualitat dels centres educatius és un dels temes prioritaris per a aquest equip de govern i treballem per a que així sigui, juntament amb la Conselleria d’Educació i amb el personal del nostre Ajuntament. L'objectiu és tenir unes instal·lacions educatives en bon estat, millorar i mantenir les existents i que les noves infraestructures estiguin a temps i previstes per quan siguin necessàries"

El batle ha dit que  “les competències municipals en els centres d’educació són de manteniment, neteja i els bidells. L’Ajuntament d’Eivissa inverteix una mitjana anual de 700 mil euros en aquesta tasca als 9 col·legis d’educació infantil i primària mantenint  una relació molt directe amb les direccions dels centres educatius perquè ens facin arribar les seves propostes i necessitats per ser més eficients i ràpids”.

Per la seva part, el conseller March ha destacat que “des de l’inici de la legislatura i tenint en compte les inversions previstes per aquest 2017 s’hauran fet actuacions a Vila per gairebé 1 milió d’euros, una cantitat important i significativa a la que s’hauran d’afegir les inversions previstes fins el final de la legislatura que arribaran als 1’8 milions d’euros a Eivissa”  

Per altra banda, el Pla d’Infraestructures preveu 800.000 euros per als anys 2018 i 2019. De manera que en acabar la legislatura a la ciutat d’Eivissa s’hauran invertit 1.791.932 euros. A Eivissa i Formentera el Pla d’Infraestructures preveu per a 2017 una inversió de 4.021.536 € que arriba als 22 milions per a tota la legislatura a les Pitiüses.
 
 PLA D'INFRAESTRUCTURES 2017         
CEIP Can Misses Millora de l'accessibilitat Eivissa Eivissa 159.506 € EN LICITACIÓ
IES Isidor Macabich Supressió barreres arquitectòniques Eivissa Eivissa 261.439 € EN LICITACIÓ
CEIP Sa Graduada Reparacions vàries Eivissa Eivissa 98.307 € EN LICITACIÓ
            
CEIP Can Coix Supressió barreres arquitectòniques Sant Antoni Eivissa 237.210 € LLICÈNCIA SOL·LICITADA
CEIP Can Cantó Supressió barreres arquitectòniques Eivissa Eivissa 127.431 € LLICÈNCIA SOL·LICITADA
CEIP Sa Blanca Dona Supressió barreres arquitectòniques Eivissa Eivissa 237.210 € LLICÈNCIA SOL·LICITADA
            
CEIP Sant Ciríac Supressió de barreres arquitectòniques Santa Eulària Eivissa 167.250 € EN REDACCIÓ
CEIP Sant Jordi Supressió de barreres arquitectòniques Sant Josep Eivissa 167.250 € EN REDACCIÓ 2ona fase.
Nou CEIP Sant Josep Redacció projecte CEIP Sant Josep Eivissa 300.000,00 € EN REDACCIÓ
Nou CEIP Sant Ferran Construcció nou CEIP (inici) Sant Ferran Formentera 1.233.183,00 € AVANTPROJECTE REDACTAT
Escola Oficial d'Idiomes i Escola d'Art Trasllat Sa Coma Eivissa Eivissa     
CEIP Sant Carles Ampliació Santa Eulària Eivissa 200.000,00 €   
Altres obres menors Eivissa i Formentera       832.750,00 €   ·     4.021.536 €   
 
PLA D'INFRAESTRUCTURES 2018         
CEIP Sant Carles Ampliació Santa Eulària Eivissa 200.000,00 €   
CEIP Sant Ciríac Reforma Santa Eulària Eivissa 432.750,00 €   
IES Balàfia Reparació coberta Sant Joan Eivissa 170.000,00 €   
Nou CEIP Sant Ferran Construcció nou CEIP Sant Ferran Formentera 3.146.817,00 €   
Nou CEIP  Sant Josep Construcció nou CEIP Sant Josep Eivissa 494.155,00 €   
Altres obres menors Eivissa i Formentera       232.870,00 €   ·   4.676.592 €   
            
PLA D'INFRAESTRUCTURES 2019         
IES Isidor Macabich Ampliació Eivissa Eivissa 800.000,00 € Possible avançar ampliació a 2018
Nou CEIP Sant Ferran Construcció nou CEIP Sant Ferran Formentera 861.546,00 €   
Nou CEIP  Sant Josep Construcció nou CEIP Sant Josep Eivissa 494.155,00 €   
Altres obres menors Eivissa i Formentera       796.397,00 €   ·   2.952.098 €
 
Resum del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2019
A totes les Balears, les actuacions que preveu el Pla d’Infraestructures per aquesta legislatura suposen una inversió que s’acosta als 100 milions d’euros (98.899.600 €). D’aquestes quantitats, 22 milions seran per a Eivissa i Formentera (22.646.195 €).
 
El Pla preveu 25 actuacions de més de 500 mil euros durant la legislatura actual (2016-2019): 17 a Mallorca, 3 a Menorca, 4 a Eivissa i 1 a Formentera. Entre aquestes actuacions hi ha 11 centres de nova construcció, 7 ampliacions i 7 reformes:

Nous centres
A Mallorca: CEiP Son Macià; IES Santa Maria, CEIP de Campos, CEIP Alcúdia,  CEIP Can Picafort; CEIP Palma B; i CEIP Caimari. A Eivissa: CEIP Sant Josep, CEIP Santa Eulària (i ampliació Sant Carles). A Formentera: CEIP Sant Ferran (Formentera) i a Menorca: CEIP Es Mercadal.
 
Ampliacions
A Mallorca: CEIP Simó Ballester (Manacor); IES Binissalem; IES Puig de Sa Font (Son Servera); CEIP Blai Bonet; Conservatori de Palma. A Menorca: IES Joan Ramis i Ramis; a Eivissa: IES Isidor Macabich
 
Reformes
A Mallorca: CEIP Miquel Costa i Llobera; CEPA S’Arenal; CEIP Son Ferriol; Ceip Miquel Duran i Saurina; CEIP Montuïri. A Menorca: Reforma Conservatori i Escola d’Adults de Maó. A Eivissa: CEIP Sant Ciriac.
 
A més d’aquestes actuacions el Pla també preveu un centenar d’actuacions amb quanties inferiors a 500 mil euros. Entre d’altres hi ha les reformes dels CEIP Can Cantó, Sa Blanca Dona, Can Misses o l’IES Isidor Macabich a Eivissa.
 
I per a la pròxima legislatura (2020-2023)
L’estudi de necessitats que sustenta el Pla d’Infraestructures Educatives permet fer una previsió de les noves construccions, ampliacions o reformes més grans que s’hauran de fer en la propera legislatura. En total, es preveu la necessitat de 12 centres nous entre els que es troben l’IES Eivissa, CEIP Eivissa, CEIP Sant Jordi i CEIP Sant Antoni.
 
A més es preveuen també les ampliacions de l’IES Quartó del Rei (Eivissa) i de l’IEs Marc Ferrer (Formentera).
 
En total a Eivissa s’han previst actuacions per valor de més de 25 milions d’euros (25.139.486 €).
 
Cal destacar que des de la presentació del Pla d’Infraestructures Educatives el passat mes de desembre,  des de la Conselleria s’ha continuat fent feina i  ja es troben en procés d’execució, contractació o licitació un total de 24 projectes a centres educatius de les Illes Balears a més de les obres de millora de l’accessibilitat al CEIP Gabriel Comas i Ribas d’Esporles que ja s’han finalitzat. D’aquests 24 projectes que sumen quasi 4 milions d’euros: 17 són de Mallorca, 4 de Menorca i 3 d’Eivissa. La majoria de les obres corresponen a eliminació de barreres arquitectòniques, retirada de fibrociment, rehabilitacions i esmena de deficiències.