Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament EivissaEl Consell autoritza el cobriment de les restes arqueològiques aparegudes al carrer d'Avicena, que es conservaran de forma íntegra al subsòl. Les canalitzacions projectades a la zona ja tenen un traçat alternatiu, amb el que l'obra continua avançant sense cap impediment.

Us informam que una vegada analitzades per part dels tècnics del Consell i l'Ajuntament d'Eivissa les restes arqueològiques d'època púnica aparegudes al carrer d'Avicena durant el seguiment arqueològic de les obres de remodelació del passeig de Vara de Rey, la plaça del Parc i el seu entorn, i avaluades les dificultats que comportaria la seva museïtzació, el Consell d'Eivissa ha autoritzat el seu cobriment sempre que quedin conservades de forma íntegra al subsòl.

El Consell d'Eivissa, institució competent per resoldre aquest tipus de situació, considera que les troballes són de gran importància històrica i que s'han de conservar de forma íntegra però que, una vegada obtinguda informació suficient sobre les mateixes, el millor és cobrir-les de manera urgent per garantir la seva conservació i preservació.

El Consell especifica a la seva resolució que el cobriment s'ha de fer amb materials que facilitin el drenatge (graves) i que es distingeixin clarament de la estratigrafia original, separats mitjançant geotèxtils, de tal manera que aquest cobriment sigui reversible. També senyala que no s'ha de produir cap alteració o destrucció, ni tan sols parcial, i que és evident que el mur aparegut pertany a una àrea arqueològica molt més ampla. Els tècnics consideren inviable deixar aquestes restes a la vista, entre d'altres coses perquè estarien inundades de forma permanent pel nivell natural de l'aigua i, per tant, es comunica a l'Ajuntament que es considera convenient la seva conservació al subsòl. A la vista d'aquest informe, l'empresa adjudicatària de les obres procedirà durant els propers dies a donar ple compliment a aquestes instruccions específiques.

Durant els darrers dies les obres han seguit avançant amb normalitat a altres espais de l'àmbit de feina i, de fet, ja s'ha treballat amb un traçat alternatiu per a les canalitzacions que inicialment estaven previstes a la zona on han aparegut les restes arqueològiques. Per tant, els treballs de la plaça des Parc han continuat endavant a altres zones a l'espera de la finalització de les excavacions i les resolucions del Consell. Ara, es podrà tancar també el carrer d'Avicena i continuar la resta de l'obra amb normalitat.