Gener 27, 2022
perfil del contractant
Eivissa neta!
Tràmits online
Eivissa Participa

Notícies

Agenda cultural, esportiva i d'activitats

Portal web de l'Ajuntament d'Eivissa

Ignacio GarcíaRegidor del Grup Municipal Popular

Dedicació i retribucions: 

Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.

Enllaç a:
· Declaració de Béns i activitats 2019