Conjunt instrumental de corda

Conjunt instrumental de corda

Agrupació integrada per al·lots i al·lotes a partir de tercer curs d’instrument. Està format per violins, violes i violoncels. El seu director és Santiago Bonet. Ofereix tres concerts anuals: concert de Nadal, audicions de Primavera i concert de final de curs, tots ells dins el marc de la programació escolar

Log In

Create an account