Noves adquisicions del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa

Isabel EcharriDins del procés d'anàlisi i investigació de les col · leccions del MACE, es fa imprescindible anar abundant en determinats moments lligats a corrents o línies d'estil i època que han estat per la seva qualitat i quantitat línies de força tant de la creació artística referida a l'àmbit que ens competeix com a la seva repercussió en les nostres col·leccions.

Tant és així que la mostra inaugural que ara mateix s'ofereix encara, de les obres d'art dels nostres fons s'ha regit per un ordre que estableix tres esferes de pensament estètic i creació plàstica que s'ordenen de major a menor: en primer lloc el Informalisme, amb les seves variants o línies gestuals i matèriques, molt ben expressat en l'exposició i notòriament incrementat amb adquisicions d'anys passats recents.

En segon lloc tindríem les àmplies derivacions del gran moviment Surrealista amb especial èmfasi en el moviment Dadà, els epígons i influències es fan sentir en la nostra col·lecció d'acord amb obres representatives cronològicament, i d'autors molt significatius. És en aquest capítol on potser escassegen certes obres d'autors de la col · lecció que amb la seva presència podrien anivellar la contundència amb què s'expressa l'apartat anterior. I en aquest sentit es proposa per a enguany a l'adquisició de l'obra d'Isabel Echarri les dades i imatge s'adjunten a continuació i que suposa potser una de les més representatives i madures expressions de l'autora.
FITXA Tècnica Obra Isabel Echarri
Sense títol. 2011
33,4 x 41 x 20 cm.
Acoblament (Caixa)
Preu: 6.000 € (impostos inclosos)

Un altre corrent d'expressió notable en la nostra col · leccions és la referida a l'Abstracció Geomètrica, terme genèric sota el qual resguardem tant els corrents òptic-cinètiques com les minimalistes i constructivistes. Dins d'aquest capítol es troba a faltar una major presència de determinades obres i per pal · liar aquest efecte en les col · leccions es proposa l'adquisició de la peça de Gilbert Herreyns que a continuació es detalla.
Gilbert HerreynsFITXA Tècnica Obra Gilbert Herreyns
Sense título.1972
80 x 80 cm.
Serigrafia sobre polietilè imantable
Preu: 6.000 € (impostos inclosos)