Sala d'estudi

Sala d'estudi

El MACE disposa d'una sala d'estudi a lliure disposició per a investigadors i estudiants a la planta 1.