El MACE disposa d'un arxiu documental a la planta 2 disponible per investigadors, amb sol·licitud prèvia.
L'arxiu abasta des de 1964 en endavant i conté informació relativa a la Biennal d'Eivissa, a Ibizagráfic, exposicions i esdeveniments, material administratiu i correspondència.