• MACE

  Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al MACE

  Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va per cobrir amb caràcter laboral Llegir més
 • Terra Natal

  "Terra Natal", de Vicent Marí

  Fins a finals de 2019 | Museu Puget La mostra, que podrà ser visitada fins a finals Llegir més
 • Juan Uslé

  Juan Uslé

  Juan Uslé I Carbón y Maculares I 2011 - 2018 I Cartolina i técnica mixta I Llegir més
 • Carroll Dunham

  Carroll Dunham

  El Museu d’Art Contemporani d’Eivissa exposa des d’avui una peça de l’artista Carroll Dunham, cedida Llegir més
 • Maria Catalan

  María Catalán

  Els blancs i grisos de María Catalán a la nova exposició del MACE a l’avantsala Llegir més
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

La col·lecció permanent del MACE

 • 1

Serveis

 • Arxiu documental del MACE

  Arxiu documental del MACE

  El MACE disposa d'un arxiu documental a la planta 2 disponible per investigadors, amb sol·licitud prèvia. L'arxiu abasta des de Llegir més
 • Botiga

  Botiga

  El MACE ha posat en marxa la seua botiga a la planta 0. És una activitat organitzada i dinamitzada per Llegir més
 • 1
 • 2
MACE

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal del Museu d’Art Contemporani d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 4 al 15 de novembre, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre General d'Entrada del Patronat:
SAC. c. de Canàries, 35, planta baixa
Telemàticament a la seu electrònica del MACE: https://mace-eivissa.sedelectronica.es/
(Recursos humans)

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia del document oficial acreditatiu de la personalitat. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s'oposa a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.
3) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat CaixaBank "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç a:
· Anunci en pdf
· Bases publicades al BOIB
· Full de sol·licitud